April

aarshjul-aprilVærkstedsaktiviteter:

  • Lave påskepynt
  • Så karse

Udendørs:

  • Tromle og rive folde
  • Tilså og vedligeholde højbede
  • Evt. omlægning af folde
  • Lægge kartofler
  • Beskære hegn og træer
  • Stramme og udskifte hegn
  • Give gødning