Marts

aarshjulet-martsVærkstedsaktiviteter:

  • Ordne seletøj og sadler
  • Lave påskepynt

Udendørs

  • Rydde op i hestehuset
  • Hovedrengøring af væksthus
  • Klargøre terrasser og gange
  • Klippe får (Sidst på måneden)

Indeaktiviteter

  • Oprydning/rengøring kreativt skab