November

Værkstedsaktiviteter:

aarshjulet-november

  • Lave julekort
  • Lave julepynt
  • Lave julegaver
  • Lave fuglehuse

Udendørs:

  • Kløve brænde
  • Forberede udendørs juleudsmykning
  • Ordne maskiner og redskaber
  • Rense tagrender
  • Vinterforberedelse af terrasser og gange

Arrangementer:

  • Julemarked