Marts

aarshjulet-martsVærkstedsaktiviteter:

  • Ordne seletøj og sadler
  • Lave påskepynt

Udendørs

  • Rydde op i hestehuset
  • Hovedrengøring af væksthus
  • Klargøre terrasser og gange
  • Klippe får (Sidst på måneden)

Indeaktiviteter

  • Oprydning/rengøring kreativt skab                                                           

 

 

 

Scroll til toppen

Uddannet socialpædagog i 2010.

Efteruddannelse inden for neuropsykologi og -pædagogik i 2014
Har under sin uddannelse arbejdet i henholdsvis socialpsykiatrien og inden for autismeområdet.

Blev efter endt uddannelse fastansat på Tornhuset, et botilbud for voksne med autisme.

Har stor interesse for heste og ridning og bruger dette som et pædagogisk redskab på Bakkelund.