Om os

Vi tilbyder arbejdsopgaver, der består af pasning af vores udendørs arealer. Det indebærer både pasning af mark, have, søområde samt vedligeholdelse af mindre frilandsgartneri.  Vi har ofte arbejdsopgaver i det lokale miljø, hvor vi bl.a. passer forsamlingshusets udendørs areal, slår græs og hjælper til ved diverse arrangementer,  f.eks. koncerter.

Vi har små dyrehold (i øjeblikket heste, køer, høns, får samt en fiskedam) som vi passer dagligt. Vi har en fast ugentlig hestedag, hvor vi arbejder med hestene og tilbyder ridning. Vi vægter samspillet imellem brugere & dyr og tilrettelægger ud fra den enkeltes niveau.

I vintermånederne tilbyder vi ugentligt en værkstedsdag, hvor vi arbejder med forskellige kreative materialer både til eget brug men også med henblik på salg i vores gårdbutik. Vi sylter af bær og frugter fra egen avl, som vi ligeledes sælger i gårdbutikken.

I vores daglige pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i relationspædagogik og har fokus på at indgå i en ligeværdig og anerkendende relation til vores brugere. I relationsarbejdet vægter vi tid til den enkelte og tilrettelægger dagligdagen, så der er tid til nærvær og samtale. Vores mål er at udvikle et værdigt (arbejds)liv i et ligeværdigt samspil med vores brugere.

Vi arbejder bevidst med det sociale fællesskab og prioriterer humor og en god omgangstone meget højt.  Arbejdsopgaverne tilrettelægges med henblik på at øge brugernes selvværd og følelse af succes. Opgaverne er tilpasset den enkelte og alle har ansvarsområder i det daglige.

Vi vægter samarbejde med bosteder og familie højt. Det har stor betydning for brugerens trivsel og udvikling, at vi sammen skaber rammen for et betydningsfuldt og værdigt arbejdsliv.

Der udarbejdes individuelle handleplaner og der bliver holdt møder med sagsbehandlere, bosteder samt familie eller andre pårørende. Vi evaluerer og justerer halvårligt de opstillede delmål internt.

Scroll til toppen

Uddannet socialpædagog i 2010.

Efteruddannelse inden for neuropsykologi og -pædagogik i 2014
Har under sin uddannelse arbejdet i henholdsvis socialpsykiatrien og inden for autismeområdet.

Blev efter endt uddannelse fastansat på Tornhuset, et botilbud for voksne med autisme.

Har stor interesse for heste og ridning og bruger dette som et pædagogisk redskab på Bakkelund.